Zoek een ZapDog
  Nieuwste ZapDogs
  Kenzo
  Charlie Brown
  Pearl des Quatre Cyprès
  Kira
  Mocca
  Millan
  Nino Mc Lovin'
  Ganack
  lila
  Top ZapDogs
  Lola (Liège)
  Tibe
  Toby
  Knuffel
  HERA
  Junior
  Marilyn
  Buddy
  shogun, ming, missy

Privacy

Bezoekers van ZAPDOG kunnen zich via de site registreren.
De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door ZAPDOG opgenomen in hun ledenbestand. De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van ZAPDOG (redactionele initiatieven, acties, en andere).
De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier. Volgende gegevens worden nooit doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM, andere informatie verkregen via de registratie.
De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.
Bij internetbezoek plaatst ZAPDOG cookies op de computer van de Gebruiker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de ZAPDOG Website surft.
Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken.
In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren. We kunnen gebruik maken van derde partijen om de advertenties voor ons uit te serveren. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.
Voor meer informatie betreffende deze verklaring en uw mogelijkheden, klik hier.
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.