Zoek een ZapDog
  Nieuwste ZapDogs
  Kenzo
  Charlie Brown
  Pearl des Quatre Cyprès
  Kira
  Mocca
  Millan
  Nino Mc Lovin'
  Ganack
  lila
  Top ZapDogs
  Lola (Liège)
  Tibe
  Toby
  Knuffel
  HERA
  Junior
  Marilyn
  Buddy
  shogun, ming, missy

Disclaimer

ZAPDOG streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de site garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan ZAPDOG op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.
ZAPDOG stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan ZAPDOG aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van ZAPDOG.