Zoek een ZapDog
  Nieuwste ZapDogs
  Kenzo
  Charlie Brown
  Pearl des Quatre Cyprès
  Kira
  Mocca
  Millan
  Nino Mc Lovin'
  Ganack
  lila
  Top ZapDogs
  Lola (Liège)
  Tibe
  Toby
  Knuffel
  HERA
  Junior
  Marilyn
  Buddy
  shogun, ming, missy

Auteursrecht

EIGENDOMSRECHT
ZAPDOG verklaart niet over het volledige eigendomsrecht te beschikken van alle teksten, bestanden, beelden, fotos, videos, audio, of elk ander material dat als "Content" kan beschouwd worden en dat door jou op de ZAPDOG website gepubliceerd wordt.
Na publication op ZAPDOG blijf jij het volledige eigendomsrecht voor de Content en behoud je het recht deze Content op elke wijze te benutten.
Door publicatie op ZAPDOG van de Content, verleen je ZAPDOG een beperkte licentie om de Content te gebruiken, publiekelijk te tonen, te reproduceren enkel en alleen via de ZAPDOG Diensten en Website. Zonder deze toelating zou ZAPDOG niet gemachtigd zijn bijvoorbeeld opgeladen foto's te resizen of ZAPDOG profielen op de website te publiceren.
Deze licentie is niet-exclusief, betaald en vrij van auteursrechten en kan gelicensieerd worden. De licentie wordt beeïndigd op het ogenblik dat jij de Content van de ZAPDOG Website verwijderd. De licentie verleent ZAPDOG niet het recht de Content te verkopen, noch verleent het ZAPDOG het recht de Content buiten de ZAPDOG Diensten te verspreiden.
Je verklaart hierbij dat:
- Je eigenaar bent van de Content die je op de ZAPDOG Website publiceert
- Jouw publicatie van de Content geen inbreuk pleegt tegen Privacy Rechten, Publicatie Rechten, Auteursrecht, Contract Recht of andere rechten van een derde partij. Je aanvaardt te betaken voor de auteurspremies, honoraria en eender andere bedragen die aan een derde partij verschuldigd zijn door jouw publicatie van Content op de ZAPDOG Website.
De ZAPDOG Website en Diensten omvatten Content ("ZAPDOG Content") eigen aan de Website en de Diensten. De ZAPDOG Content is beschermd door auteursrecht en andere rechten en ZAPDOG weerhoudt all rechten voor de ZAPDOG Website en Diensten.
De ZAPDOG Website en Diensten omvatten - naast jouw content - content van derden en andere ZAPDOG Leden. Met uitzondering van de Content die jij op ZAPDOG publiceert, mag de je de Content van andere ZAPDOG legen niet wijzigen, vertalen, publiceren, verdelen, of verkopen.

GEPUBLICEERDE CONTENT
ZAPDOG mag elke Content éénzijdig verwijderen indien ZAPDOG de Content als beledigend, illegaal, inbreuk plegend tegen enig recht of onveilig oordeelt.
ZAPDOG is niet verantwoordelijk voor de monitoring van de ZAPDOG Website of Diensten naar ongepaste Content of Gedrag. Indien ZAPDOG op een onbepaald moment éénzijdig beslist om de ZAPDOG Website of Diensten te monitoren, dan nog is ZAPDOG niet verantwoordelijk voor de Content, is ze niet verplicht ongepaste Content te veranderen of te verwijderen en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van het ZAPDOG lid verantwoordelijk voor de Content.
ZAPDOG biedt geen garanties betreffende de juistheid en betrouwbaarheid van de Content die door haar Leden gepubliceerd wordt.
VERBODEN CONTENT/ACTIVITEIT
Hierbij volgt een gedeeltelijke opsomming van het soort Content dat ZAPDOG beschouwt als illegaal en verboden te publiceren op de ZAPDOG Website en Diensten. ZAPDOG weerhoudt het recht actie te ondernemen tegen eenieder die hiertegen inbreuk pleegt. ZAPDOG weerhoudt het recht de Overheid te informeren aangaande de inbreuk.
- aanstootgevend, spoort aan tot racisme, fanatisme, haat of elke fysieke geweldpleging tegen dier en/of mens;
- buit dier en/of mens uit op onaanvaardbare wijze;
- toont sexueel expliciete beelden van mens en/of dier;
- toont telefoon nummers, straat adressen, familie namen, URLs of email adressen;
- draagt bij tot de publicatie van informatie die onjuist, misleidend is;
- promoots criminele en/of illegale activiteiten die als uitbuitend of obsceen beschouwd worden;
- promoots een illegal of niet-toegelaten kopij van het werk van een derde, beschermd door auteursrecht, zoals software;
- het verzenden van 'junk mail', kettingbrieven en/of ongevraagde massa mailings, "spimming", "spamming" en "fishing";
- vraagt derden of ZAPDOG leden om persoonlijke informatie;
- draagt bij tot commerciële activiteit niet geëndorseerd door ZAPDOG;
- toont content toehorend aan een derde partij welke jou hiertoe niet de toelating heeft verleend;
- promoot puppy mill activiteiten, en enige andere inbreuk tegen het welzijn van dieren;

Hierbij volgt een gedeeltelijke opsomming van de Activiteiten die ZAPDOG beschouwt als illegaal en verboden op de ZAPDOG Website en Diensten. ZAPDOG weerhoudt het recht actie te ondernemen tegen eenieder die hiertegen inbreuk pleegt.ZAPDOG weerhoudt het recht de Overheid te informeren aangaande de inbreuk.
- elke criminele activiteit, met inbegrip van pornografie, fraude, maffia praktijken, gokken, spammen, spimmen, stalken, het verzenden van virussen, inbreuken tegen auteursrechten of patenten, diefstal of handel in handelsgeheimen;
- het adverteren van of aanzoeken van een ZAPDOG lid om producten of diensten te kopen wanneer niet geëndorseerd door ZAPDOG;
- het verzenden van 'junk mail', kettingbrieven en/of ongevraagde massa mailings, "spimming", "spamming" en "fishing";
- ervoor zorgen dat de advertenties die door ZAPDOG worden gepubliceerd niet zichtbaar zijn, dat scripts op de ZAPDOG website niet werken, dat het ZAPDOG netwerk overladen wordt;
- zich uitgeven voor een derde persoon, de account of gebruikersgegevens van een ZAPDOG Lid gebruiken zonder toelating;

AUTEURSRECHT
Je mag geen materiaal beschermd door auteursrecht, patent of handelsmerk publiceren, wijzigen, verzenden of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijk toelating van de rechtmatige eigenaar.
Het is ZAPDOG's politiek om zij die regelmatig inbreuk plegen tegen dit voorschrift het ZAPDOG lidmaatschap te ontnemen en alle Content die door hen gepubliceerd werd uit de ZAPDOG Website en Diensten te verwijderen.
Indien je van oordeel bent dat jouw werk werk gecopieerd en gepubliceerd op ZAPDOG, gelieve contact op te nemen met onze diensten via help@zapdog.be en volgende elementen op te lijsten en toe te sturen:
(i) een elektronisch of fysieke handtekening van de persoon toegelaten te ageren in naam van de eigenaar van de beschermde Content;
(ii) een beschrijving van de Content waartegen jij denkt inbreuk is gepleegd;(iii)een beschrijving waar het gecopieerd materiaal zich bevindtop ZAPDOG
(iv) jouw adres, telefoon nummer en email adres
(v) een geschreven verklaring dat je handelt als 'goede huisvader'
(vi) een verklaarde dat de opgesomde feiten waar en getrouw zijn en dat jij de rechtmatige eigenaar bent of handelt in naam van de rechtmatige eigenaar.